Værdigrundlag

Arbejdet i dagtilbuddet tager udgangspunkt i Århus Kommunes vedtagne værdier: Troværdighed – Respekt – engagement.

Troværdighed og gensidig respekt ser vi som helt grundlæggende for, at vi kan lykkes som pædagogisk personale i samværet med børnene, forældrene og i personalegruppen. Engagement er den drivkraft, der sikrer, at vi hver dag kan møde barnet, forældrene og hinanden med empati og faglig nysgerrighed.

Vores vigtigste mål er at skabe en god atmosfære, hvor det er rart og trygt at være barn, forældre og personale. En børnehave med en høj grad af trivsel, glæde, rummelighed og åbenhed. Vi bestræber os på, at disse værdier vil være at finde som en rød tråd gennem vores daglige pædagogiske arbejde.

Det skal først og fremmest være sjovt, udviklende og forbundet med positive forventninger at gå i børnehave. Børnehaven skal være et sted, hvor det enkelte  barn bliver set, accepteret og knytter venskaber.

Vi tror på, at glæde og engagement smitter og at børnene trives bedst, hvis de voksne har det godt og der er en god stemning i huset. Børn er afhængige og påvirkede af den stemning, der omgiver dem.

Vi prioriterer leg og venskaber højt. Igennem legen og venskaberne lærer børnene sig selv og kammeraterne at kende.

Vores vigtigste værdier i det daglige arbejde:

 • Respekt og anerkendelse
 • Tryghed og omsorg
 • Trivsel og udvikling

Ved respekt og anerkendelse forstår vi:

 • At omgås andre mennesker med respekt ved at være opmærksom, lyttende og anerkendende både i forhold til det sproglige og kropslige
 • At være aktivt lyttende overfor barnets signaler og følelsesmæssige behov
 • At give plads til forskellighed og mulighed for udfoldelse

Ved tryghed og omsorg forstår vi:

 • At vise empati og indfølingsevne overfor hinanden
 • At barnet bliver set, hørt og forstået, når det udtrykker sig, og at vi reagerer på det barnet giver udtryk for
 • At opmuntre, sætte ord på barnets følelser og opfylde dets basale behov
 • At være lyttende og nærværende
 • At vi gennem dialog og kropssprog udstråler imødekommenhed, tillid og accept i mødet med andre
 • At forstå at værdsætte hinanden med de forskelligheder vi hver især indeholder
 • At tryghed er en forudsætning for positiv læring
 • At der er fokus på at bibeholde et godt psykisk arbejdsmiljø

Ved trivsel og udvikling forstår vi:

 • At trivsel er en forudsætning for positiv læring
 • At sikre et miljø i børnehaven, hvor børnene gennem den daglige pædagogik får
 • mulighed for personlig udvikling, dannelse og læring
 • At de voksne er nysgerrige efter at se og møde børnene i ”øjenhøjde”
 • At personalet tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone
 • At ansatte og forældre har en anerkendende, respektfuld og loyal tone i dialogen og samarbejdet