Plads hos os?

Antal pladser i børnehaven, fuldtid eller deltid

Antal pladser

Børnehaven Bjørnbakhus er normeret til 40 børn

Fuldtid eller deltid

I Aarhus Kommune tilbydes deltids- og fuldtidspladser.

Du kan som forælder frit vælge mellem en deltidsplads på 30 timer om ugen eller en fuldtidsplads på 52 timer om ugen. Deltids- og fuldtidspladser giver dig mulighed for at vælge den pasningsordning, der passer dig bedst og du betaler kun for det valgte modul.

Du skal først vælge modul når du har fået tilbudt en plads i et dagtilbud til dit barn.

Du kan frit placere de valgte timer inden for dagtilbuddets åbningstid. Du har også mulighed for at placere timerne i en to-ugers plan, hvor timetallet samt afleverings- og afhentningstidspunkter kan variere fra dag til dag, så det passer til netop dit behov. Denne planlægning aftales med det enkelte dagtilbud.

Mødetiderne beregnes fra barnet træder ind i dagtilbuddet og til det forlader dagtilbuddet igen.

Hvis du ønsker at ændre timeantallet, skal dette ske i Dagtilbuddet med 2 måneders varsel.

Her kan du få yderligere information