Medarbejderoversigt

Medarbejderoversigt i Børnehaven Bjørnbakhus

Læs mere om personalet i børnehaven her.

Børnehaven Bjørnbakhus’ personale består af:

1 Dagtilbudsleder, som også har timer på blå og rød stue.

Blå stue:
1 pædagog/souschef
1 pædagog
1 pædagogmedhjælper

Rød stue:
2 pædagoger
1 pædagogmedhjælper

I perioder kan der være tilknyttet pædagogstuderende samt personer i praktik og løntilskud