Børnehavens historie

Børnehaven Bjørnbakhus er Vibys ældste dagtilbud.

Oprindelig var den gamle og nu fredede bygning en højskole, stiftet i 1870 af læreren og politikeren Lars Bjørnbak. Han var forstander på højskolen frem til sin død i 1878.

Efter Lars Bjørnbaks død blev højskolen forsøgt drevet videre, men i 1899 blev huset solgt til privat bolig.

Billede fra Viby lokalhistoriske Arkiv

Helt frem til 1944 havde huset forskellige private ejere. De sidste ejere indrettede huset til lejligheder, inden den daværende Viby kommune købte huset i 1944. Udviklingen på FDB i Viby, hvor der blev bygget et hørskætteri, skabte et stort behov for kvindelig arbejdskraft og dermed børnepasning i området.

Den 30. september 1944 var der indvielse af børnehaven, som blev oprettet i stueetagen. Der var 40 heldagsbørn, fire halvdagsbørn plus en svingende overbelægning og tre børnehavelærerinder, en køkkendame og en rengøringsassistent.

Årlige omkostninger for daglig drift eksklusive lønninger: 5000 kroner. Forældrene betalte 3,50 kr. pr. uge for en heldagsplads.

I 1957 blev børnehaven udvidet med den ene af lejlighederne på første sal.

I sine første 23 år hed børnehaven blot ”Viby Børnehave.” Først i 1967 fik institutionens leder lov til at opkalde børnehaven efter Lars Bjørnbak.

Den store rødbøg på legepladsen er fredet og lige så gammel som huset.

Børnehaven startede på privat initiativ og er stadig en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.