Bestyrelsen

Bestyrelsen i Børnehaven Bjørnbakhus

Hvad betyder det at være et selvejende dagtilbud? Børnehaven Bjørnbakhus er et selvejende dagtilbud, der drives i henhold til driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Vi er forpligtet til at efterleve de retningslinjer for Børn og Unge, der er vedtaget af byrådet.

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Benjamin Bjerg Hertz

benjamin@bvh.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer

Anders Langhoff-Jensen

Maria Beyer Husi Westergaard

Anna Bentholm

Bjørn Mortensen

Bart Joachim Bes

Dinne Skjærlund Christensen

 

Personalerepræsentant

Lisbeth Sonnichsen Sørensen

 

Bestyrelsens opgave

Forældreinddragelsen er et af de mest centrale punkter i et selvejende dagtilbud. Vi har en bestyrelse, som består af forældre med børn i børnehaven, som er valgt af forældrene. Det betyder at I som forældre har direkte indflydelse på principperne for de pædagogiske og økonomiske rammer i børnehaven.

Børnehaven ledes af en forældrebestyrelse, hvilket sikrer en høj grad af forældreinddragelse. Bestyrelsen uddelegerer ansvaret til dagtilbudslederen og det øvrige personale i institutionen. Bestyrelsen har egne vedtægter og kan træffe beslutninger om principper for dagtilbuddets pædagogik, for anvendelse af budgettet og har indstillingsret ved ansættelse af personale.

Bestyrelsen er sammensat af syv medlemmer og en personalerepræsentant.

I alle bestyrelsesmøderne deltager desuden dagtilbuddets leder, dog uden stemmeret.

Hvert år afholdes generalforsamling i oktober måned, hvor der er valg til bestyrelsen.

Til hverdag fungerer samarbejdet på den måde, at personalet tilrettelægger institutionens drift og daglige aktiviteter.