Pædagogiske principper

Vores pædagogiske principper i Bjørnbakhus

I Børnehaven Bjørnbakhus mener vi, at barnets trivsel er en forudsætning for udvikling og styrkelse af selvværd. Vi lægger vægt på at skabe en god atmosfære for børn og voksne.

Vi er omfattet af Aarhus Kommune, Børn og Unge afdelingens læringsforståelse, der bygger på en forståelse og anerkendelse af:

 • at børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer
 • at børn har forskellige måder at lære på
 • at en sammenhængende indsats på tværs af alle fagområder styrker læring og udvikling
 • at et gensidigt og forpligtigende samarbejde mellem forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling
 • at vi vurderer og evaluerer vores indsats med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings og alderstrin (statussamtaler).

I Børnehaven Bjørnbakhus mener vi, at barnets trivsel er en forudsætning for udvikling og styrkelse af selvværd. Vi lægger vægt på at skabe en god atmosfære for børn og voksne.

Vi betragter alle som en vigtig og ligeværdig del af børnehaven, og alle skal anerkendes for de kvaliteter, som de besidder.

Vores afsæt for tilrettelæggelse af udviklingsbetingelser er barnets interesser, motivation, kompetencer og ressourcer.

Vi støtter barnets alsidige udvikling, således at det enkelte barns “læringsstile” tilgodeses bedst muligt.

Vi mener, at børn, som har selv- og medbestemmelse, får højere grad af selvværd og udvikler sig til at være personligt ansvarlige og dermed bedre i stand til at indgå i sociale sammenhænge. Det er derfor vigtigt for os – med udgangspunkt i barnet – at finde et råderum, hvor børnene har mulighed for at sætte deres præg, så “det er lysten, der driver værket”.

I forbindelse med ture eller projekter deler vi ofte børnene op i mindre jævnaldrene grupper for at tilgodese børnenes alder og udviklingstrin. F.eks. når vi går på det lokale bibliotek og når vi har “storbørnsgruppe” for kommende skolebørn.

Vi vil give barnet mulighed for:

 • at opleve tryghed og respekt fra omgivelserne, da det er grundlaget for børns læring
 • at få styrket sin personlighed gennem omsorg og forståelse
 • at indgå i et aktivt fællesskab i en glad og tryg atmosfære, hvor det får mulighed for at blive socialt opmærksomt på sig selv og andre.
 • at det gennem leg og oplevelser får lyst til at udforske og udfolde sin fantasi og kreativitet.
 • at det i samvær med andre får muligheder for at få indflydelse på sin egen situation.
 • at det gennem samvær med andre, lærer at tage ansvar og vise forståelse.
 • at skabe plads til leg, da det er grundlæggende som middel til udviklingen af børns sprog, kreativitet, motorik og sociale kompetencer.
 • at fremme barnets evne til at indgå aktivt  ifælleskabet i en glad og tryg atmosfære.

Voksenperspektiv

Vi har altid fokus på den pædagogiske opgave – med særlig fokus på følgende:

 • Vi møder alle børn med omsorg og respekt
 • Vi tager ansvaret for at børnene kan agere i et inspirerende læringsmiljø, der appellerer til nye udfordringer
 • Personalet anvender sit kendskab til det enkelte barn til at give dem nye aldersvarende udfordringer
 • Vi udvikler vores praksis løbende via kompetenceudvikling, refleksion og dialog