Præsentation af Bjørnbakhus

Børnehaven Bjørnbakhus er et selvejende dagtilbud i et stort og hyggeligt gammelt hus med en god atmosfære

Børnehaven Bjørnbakhus er et selvejende dagtilbud, som er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år, fordelt på to stuer.

Det vigtigste for os er, at Bjørnbakhus er et sted hvor børn, forældre og personale trives og føler sig godt tilpas i et anerkendende miljø.

Det vigtigste for os er, at Bjørnbakhus er et sted hvor børn, forældre og personale trives, udvikles og føler sig godt tilpas i et anerkendende miljø.

Det gamle hus er i tre etager. Blå stue holder til i stueetagen og Rød stue på 1. sal. På 2. sal er der kontor, personalestue, garderobe og mødelokale.

Børnehaven ligger lige overfor Viby Kirke på en stille og rolig vej i et grønt område nær Viby Torv.

Vi har kun få minutters gang til busser, hvilket giver os mange gode muligheder for ture ud af huset, både når det gælder naturen og byen.

Vi har en stor kuperet legeplads med mange muligheder for fysisk aktivitet.

Børnehavens historie går langt tilbage. Selv om pædagogikken ændrer sig i takt med samfundsudviklingen, er der stadig plads til at holde fast i traditionerne i det gamle hus med de hyggelige og spændende rammer, som sammen med vores attraktive legeplads danner de fysiske rammer om et godt miljø for både børn og voksne.

Prioriteter

Vi prioriterer, at børnehaven har en imødekommende atmosfære og er et rart sted at være for både børn og voksne. Vi lægger vægt på at have en dagligdag præget af nærvær og åbenhed med plads til sjov og glæde.

Hverdagen i Bjørnbakhus er præget af vekslen mellem spontane og planlagte forløb. Dette sker under hensyntagen til børnenes forskellige alders- og udviklingstrin og med respekt for barnets ret til medbestemmelse.

I samværet med børnene bestræber vi os på, at de bliver mødt af nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi lægger vægt på, at de voksne er gode rollemodeller for børnene. At de voksne er aktive, engagerede, observerende, tager initiativ og møder barnet med forståelse, anerkendelse, ligeværd og respekt i et miljø, hvor det er tilladt at fejle. Samtidig har de voksne en bevidsthed om barnets selvhjulpenhed f.eks. at give tid og rum til at barnet selv får mulighed for at lyne sin jakke.