Årsplan

Årsplan 2024 i Børnehaven Bjørnbakhus

Læs mere om årsplanen i Bjørnbakhus

Januar:

 • Børnewellness og trivsel: Vi forsøger at give børnene nogle rolige og sanselige stunder med bl.a.:
 • Fodbad
 • Fodmassage med fodcreme
 • Hovedbundsmassage
 • Børnemassage (børnene giver hinanden massage ud fra “Fri for Mobberi” materialet)
 • Afslapningsmusik
 • Dæmpet belysning
 • Massagebolde

 

 • Vi har særlig fokus på ”Fri for Mobberi”

Februar:

 • Børnewellness og trivsel: Vi forsøger at give børnene nogle rolige og sanselige stunder med bl.a.:
 • Fodbad
 • Fodmassage med fodcreme
 • Hovedbundsmassage
 • Børnemassage (børnene giver hinanden massage ud fra “Fri for Mobberi” materialet)
 • Afslapningsmusik
 • Dæmpet belysning
 • Massagebolde

 

 • Vi har særlig fokus på ”Fri for Mobberi”

 

 • Fastelavn: I ugerne op til fastelavn bager vi fastelavnsboller, klipper masker, pynter fastelavnsris og dekorerer fastelavnstønden. Alle må komme udklædte fredag den 9. februar, hvor vi slår katten af tønden om formiddagen og spiser fastelavnsboller om eftermiddagen.

 

 • Vinterferie (skolerne – uge 7) Bjørnbakhus har normal åbningstid.

Marts:  Vi har særlig fokus på:

 • Bogstaver og Tal
 • Dialogisk læsning
 • Rim og remser
 • Geometriske figurer
 • Aktiviteter i forbindelse med påsken. Vi laver bl.a. påskepynt, sår karse og får besøg af påskeharen som gemmer påskeæg på legepladsen.

 

 • Påskeferie: Børnehaven har lukket de 3 dage op til påske – den 25/3 – 27/3 2024

April: Vi har særlig fokus på natur og udeliv

 • Vi vil være nysgerrige sammen med børnene og undersøgende på naturens tegn, årstidernes skiften samt dyr og planters levebetingelser.

Maj:

 • Udflugter til skov og strand.
 • Vi sår og planter.
 • St. børnsgruppen besøger 0. klasse/SFO grundet fokus på overgangen fra børnehave til skole. Vi besøger primært Viby Skole.
 • Bedsteforældredag for henholdsvis blå stue fredag den 17. maj samt rød stue fredag den 24. maj. Tidsrummet for begge dage vil være fra 14.30 til 16.30.
 • Fodboldturnering med de øvrige institutioner i området fredag den 31.maj.
 • Fredag den 10.maj –er børnehaven lukket i forbindelse med Kr. Himmelfart.

Juni

 • Udeuge i uge Forskellige udendørs aktiviteter på legepladsen f.eks. bål hver dag hvor vi bl.a. bager pandekager, steger fisk vi selv har renset – samt kreative aktiviteter og fælleslege.
 • Vi får besøg af ”Det flyvende Kuffertcirkus” den 12. juni hvor forældre og søskende inviteres til forestilling fra kl.16-17
 • Børn og personale holder fælles afskedsfest for kommende skolebørn om formiddagen den onsdag den 19. juni.

Juli:

 • Børnehaven har lukket i uge 29 og 30: Fællespasning med Det selvejende dagtilbud ”Børnegården Rundhøj” i Højbjerg.
 • Grundig oprydning og rengøring i hele huset.

August:

 • Modtagelse af nye børn og forældre.
 • Sommerfest fredag den 30. august

September:

 • Aktiviteter omkring høst og nedfalden frugt – f.eks. samle æbler i en have, skrælle æblerne og koge dem over bål på legepladsen
 • Mandag den 30. september har børnehaven 80 års fødselsdag.
 • Bestyrelsesvalg og forældremøde onsdag den 25. september.
 • Forældrearbejdsdag søndag den 15. september.

Oktober:

 • Efterårstema:
 • Samle kastanjer og blade
 • Lave efterårsbilleder
 • Sylte rødbeder
 • Græskarlygter
 • Rodfrugter på bål
 • Efterårssuppe på bål
 • Halloween – vi pynter stuen
 • Vi sætter fokus på håndhygiejne med ”kursus” i håndvask
 • Børnehavens motionsdag afholdes sidste dag inden efterårsferien
 • Efterårsferie (skolerne – uge 42)

November:

 • Sidst i november hjælper vi børnene med at lave en lille julegave til deres forældre.
 • Fokus på hånd-hygiejne: Lær at vaske hænder/gode vaske-hænder-vaner
 • Vi spiser risengrød ca. en måned før juleaften. Og hvem ved…? Måske kan husets nisser dufte grøden på lang afstand og får lyst til at kigge forbi…😉

December:

Juleforberedelser – vi bager, klipper julepynt, synger julesange og så får vi besøg af nisserne, der på skift kommer med børnene hjem på besøg.

 • Bestyrelsen arrangerer en julefest torsdag den 12. december.
 • Vi går til “Engletræf”/Børnegudstjeneste i Viby Kirke.
 • Børnejulefrokost
 • Børnehaven har lukket fra og med den 23/12 (sidste dag 20/12). Vi åbner op igen efter nytår torsdag den 2/1 2025.

Vi tager afsæt i det fælles pædagogiske grundlag når vi dagligt tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer. I årets løb arbejder vi ud fra de seks læreplanstemaer:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Sociale udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Årsplanen skal tages med forbehold. Vi forbeholder os ret til ændringer ud fra børnenes behov, personalets ressourcer og de politiske retningslinjer.