Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport

Med afsæt i Børn og Unge politikken har byrådet vedtaget fire mål, som tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge.

Kvalitetsrapportren er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål: De understøtter den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, hvordan det går, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.

De seneste lokale kvalitetsrapporter for dagtilbuddene er blevet til i et samarbejde mellem dagtilbuddene og Børn og Unge-forvaltningen i 2017. Oplysningerne i rapporterne kommer dels fra forvaltningens eksisterende databaser, dels fra de lokale lederes supplerende indberetninger.

Forud for færdiggørelsen af de lokale rapporter har de enkelte bestyrelser behandlet rapporterne og udarbejdet en skriftlig udtalelse. Bestyrelsens udtalelse er sat ind i den respektive lokale kvalitetsrapport. De lokale kvalitetsrapporter er i perioden blevet fulgt op af en kvalitetssamtale med deltagelse af alle relevante parter.

På baggrund af kvalitetssamtalen arbejdes der videre med udviklingspunkterne gennem den lokale udviklingsplan. De lokale udviklingsplaner er den enkelte enheds fremadrettede udviklingsværktøj. Her konkretiseres udviklingspunkterne med mål, og herunder med inddragelse af medarbejderne.

Se rapporten her